O klubu

Československý klub je nezisková organizace, jejíž chod spravuje klubový výbor. Členové výboru jsou dobrovolnící a za jejich práci jim není poskytována žádná odměna.

Členem výboru se může stát kterýkoliv člen našeho spolku - pokud byste měli zájem se podílet na chodu klubu a pomáhat nám s vymýšlením a realizováním akcí pro naše členy, neváhejte nás kontaktovat - velice rádi vás mezi námi přivítáme.

Každý rok je členy klubu volen předseda klubu - nositel této čestné funkce má za úkol klub reprezentovat a je jeho hlavní kontaktní osobou. OStatní klubové funkce jsou pak voleny členy výboru.

Spolek hospodaří s minimálním rozpočtem, jehož hlavní zdroj tvoří dotace z České republiky - a někdy také přebytky z akcí klubem pořádaných. Veškeré tyto příjmy jsou pak použité na další akce pořádané pro členy klubu.

Veškeré dokumenty týkající se chodu klubu jsou veřejně přístupné na google drive.

Oficiální název: CZECH AND SLOVAK SOCIETY AUCKLAND INCORPORATED
Alternativní název: CS Club Auckland
Korespondenční adresa: 7 Glenside Ave, Pakuranga Heights, Auckland

Členové výboru

Předseda: Hana Růžičková
Pokladník: Hana Terry
Ostatní členové: Bohuslav Brenner, Jiří Dostalík, Roland Kiss, Tomáš Adámek, Tomáš Friml